1995 yılında Elazığ’da doğdu.2009 yılında Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi giriş sınavını kazandı. Dört senelik eğitim süresince Flüt derslerini Bahadır AYTAŞ, piyano derslerini Gazi KESKİN ile sürdürdü. Birçok bireysel ve toplu konserlerde aktif olarak görev aldı.2013 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’na girmeye hak kazandı. Üniversite eğitimi süresince Flüt derslerini Arş.Gör.Burcu BİLİCİ, Yrd.Doç.Müjdat GÜROL, DOB Sanatçısı Dr.Zeynep ÜNVER ile; piyano derslerini Arş.Gör Çağla ÖZPARLAK, Yrd.Doç.Dr Şehnaz ERTEM ile tamamladı. 2013 yılında İlk kadın orkestra şefi İnci Sıdıka ÖZDİL’in kurmuş olduğu Atatürk korosunda yer aldı. 2014 Yılında 100 Ses koro çalışmalarında aktif olarak yer aldı, İzmir ve Çanakkale korolar festivaline katıldı. 2015 Yılında MÜZED Muammer Sun Korosunda şef Dr.Atilla ÇağdaşDEĞER ile çalıştı. 2015 yılında Saygun Filarmoni Korosunda şef Atilla Çağdaş DEĞER, Çiğdem AYTEPE, Orhun ORHON ve Antonio PİROLLİ ile çalıştı. 2017 yılında iyi bir derece ile mezun olup aynı sene Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans sınavını kazanarak Master eğitimine başlayan Zeynep BUDAK halen Hayal Sahnesi Sanat Kursları’nda eğitmen olarak görev yapmaktadır.