İlk aşamalarda çocuğunuz çalışırken onun yanında kalın. Onu dinlemek konsantre olmasına yardımcı olmak ona yapacağınız en büyük iyiliktir.Öğretmeninin, çocuğunuzun çalışma kitabının üzerine yazdığı notları inceleyin. Bu hem sizin için hem de çocuğunuz için yararlı olacaktır.Çocuğun enstrümanını çaldığı yerin sessiz olmasına ve çalışmasının bölünmemesine dikkat edin.Çocuğunuzun ikinci öğretmeni olmaya çalışmayın. Bir ebeveyn olarak sizin göreviniz “öğretmek” […]

Devamını Oku

Bale nedir sorusuna en kültürlü sayılanından en az eğitim görmüşüne dek toplumumuzda yasayan her kisinin birbirinden farklı yanıtlar vereceği mutlak gibidir. Aslında bu, o kadar zor bir soru değildir ve gerçekte “Müzik Nedir?” sorusuna oranla bir hayli kolay cevaplandırılır. Bununla birlikte, izleyici olarak, toplum çoğunluğunun doğrudan doğruya “bale olayı” ile karsı karşıya gelememesi -ki bu […]

Devamını Oku

Çok iyi şarkı söylemek ya da mutlaka bir enstrüman çalmak zorunda değilsiniz, müzik dinlemek hem çocuğunuzu neşelendirir hem de sizi… Eskiden iyi bir müzik eğitimi almak, “müzikten anlamak” için gerekliydi ve bu da “erdemli” bir insan olmak açısından önem taşırdı. Böyle bir sonuca yönelik eğitimde izlenen yol, iyi bir müzik dinleyicisi olmak değil; bizzat müzik […]

Devamını Oku

Müzik, bale temsilini çeşitli yönlerden etkileyen bir öğedir. Tamamıyla “teatral” yapıda müziğin, izleyiciye heyecan veren, duygusal tepkilere yol açan bir durumu olduğunu görüyoruz. Amaçlanan, etkinin derhal yanıtını almasıdır. Bu nedenle, karmaşık planlı ve girift bir yazım tekniği kullanılan partiturlar, izleyicinin değerlendirmesi ve anlam yükü kazandırması için oldukça entelektüel çabalar gerektirdiğinden, bale olayı için ideal kabul […]

Devamını Oku

MÜZİK SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ Müziğin tarihte ilk nasıl ve nerede ortaya çıktığı ve ne amaçla kullanıldığı konusu uzun yıllar süresince müzik araştırmacı ve teorisyenlerinin üzerinde düşündükleri bir soru olagelmiştir. Gözümüzün önünde dünyanın ilk vakitlerine ait bir imaj canlandırmaya çalışalım ve kendimizi o vahşi, uçsuz bucaksız, her şeyin dev boyutlarda olduğu bir ortamda acınacak kadar küçük […]

Devamını Oku

Atatürk insan hayatında müziğin çok önemli bir yeri olduğuna ina­nıyordu. 14 Ekim 1925’te İzmir Kız Öğretmen Okulu’nu ziyaretlerinde öğrencilerin “Hayatta musiki lazım mıdır?” sorusuna şu cevabı vermişti : -“Hayatta musiki lazım değildir. Çünkü hayat musikidir. Musiki ile alakası olmayan mahlukat insan değildir. Eğer mevzuu bahis olan hayat insan hayatı ise, musiki behemehal vardır. Musikisiz hayat […]

Devamını Oku