Giriş Canlıların döllenmeden başlayarak ölüme kadar olan var olma sürecinde, bazı ortak özellikler rahatlıkla gözlenebilir. Her canlının yaşadığı bebeklik, gençlik ve olgunluk dönemlerinin hepsi birden gelişim sürecidir ve bu süreç yaşam boyu devam etmektedir. Gelişim en genel tanımıyla organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal, sosyal yönden, belli koşulları olan en son aşamasına ulaşıncaya kadar […]

Devamını Oku

Müzikte romantik çağ ve yorumları, belki tarih olarak çok eski değil ama çeşitli nedenlerden ötürü bu dönemle aramıza bir uzaklık girmiştir aslında. Sonuç olarak, Chopin, Liszt, Schumann ve Wagner gibi birbirinden çok farklı olan bestecileri bugün Romantik Besteciler başlığı altında topluyoruz. Böyle bir bağlamda Chopin ve Liszt in adlarının benzer stillere sahip besteciler olarak anılması […]

Devamını Oku

Tuşlu çalgılar sınıfına giren piyano, ilk olarak 1711 yılında Bartolomeo Cristofori tarafından Floransa kentinde yapıldı. Çalgının adı İtalyanca “hafif ve güçlü” anlamlarına gelen “piano e forte” nin önce birleştirilmesinden (pianoforte) sonra da kısaltılmasından (piano) ortaya çıktı. Çalgıya bu adın verilmesinin nedeni, daha önce kullanılan tuşlu çalgıların gürlük değişimlerine olanak sağlamaması, piyanoda ise bu değişimlerin gerçekleştirilebilmesiydi. […]

Devamını Oku

Çağımızda sanatın, gündelik yaşamdan yola çıkması ve gündelik yaşamın bir parçası olduğu tartışmaları uzun süredir gündemdeyken, herkesin içindeki sanatçıyı ortaya çıkartabilmek için en etkin yollardan birinin, yaratıcı drama eğitimi olduğunu düşünüyorum. Üstelik bu eğitimin temel amacı sanatçı yetiştirmek de değildir. Bir çok eğitsel hedefin yanı sıra, kişilik gelişimine ve sosyal hayata uyumu kolaylaştırıcı hedefler, temel […]

Devamını Oku

Okul öncesi yaştaki 78 çocuk üzerinde yapılan bir araştırma piyano – IQ (zekâ katsayısı) arasındaki çarpıcı ilişkiyi ortaya koydu: Okul öncesindeki düzenli piyano dersleri çocukların IQ’sunu yüzde 50, hatta daha fazla arttırıyor. Kaliforniyalı iki bilim adamının araştırması piyano eğitimi alan çocukların özellikle matematik ve fen dallarında çok daha başarılı olacağını gösteriyor. Yoksa zeki bir neslin […]

Devamını Oku

BAS En pes erkek sesi. (Mozart’ın Saraydan Kız Kaçırma operasındaki Osmin rolü gibi.) Basso Cantante: Yüksek ve lirik karakterdeki bas ses. (Don Carlo’daki Kral Philip gibi.) Basso Buffo : Gülünçlü özelliğe sahip, cambazlık yapabilen kıvrak ses. (Sevil Berberi’ndeki Dr. Bartolo gibi.) Basso Profondo : Derin bir ses gürlüğü olan, güçlü ve en kalın bas sesi. […]

Devamını Oku

Çocukların zekâsını geliştirmek için neler yapılmalı? Zekâ kalıtsal mıdır? Zekâ tam olarak anlamadığımız karmaşık bir fonksiyon. Hem kalıtsal hem de çevresel faktörlerin çok önemi var. Bildiğimiz; beyin hücreleri arasındaki iletişimin zekânın belirlenmesi konusunda önemli olduğu. Nöron dediğimiz bu beyin hücreleri arasındaki iletişimin sağladığı noktaların sayısı gökyüzündeki yıldızların sayısından daha fazla. Bu noktalar hepimizde daha farklı […]

Devamını Oku

İlköğretimden başlayarak, amansız bir yarış ortamında ve olağanüstü ders yükü altında olan çocukların bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimini sağlıklı bir düzenle sağlamak,okullarımızda uygulanmakta olan sözel ve sayısal alanlardaki yeteneklerin ortaya çıkarılması çabalarının yanı sıra, sanatsal yeteneklerin de ortaya çıkarılmasıyla mümkün olabilir. Günlük yaşantılarındaki tek düzeliği gidermek, bedensel, ruhsal ve zihinsel sağlıklarını koruyabilmek için ilköğretim çağındaki […]

Devamını Oku

Yaratıcı Drama Nedir? Yaratıcı drama’nın katılanlara etkisi erken yaşta tanışmış olmaya bağlıdır. Okul öncesi dönemden başlayarak, öğrenme ortamının içine kendiliğinden alınan drama etkinlikleri; tıpkı iyi yazınsal metinler, çağdaş anne baba ve öğretmen ya da yaratıcı bir okul gibi, çağdaş, yaratıcı, demokratik bireyleri yaratmada temel araçlardan birisidir. İngiltere’de “eğitimde drama”, Almanya’da “oyun ve tiyatro eğitbilimi”, Amerika’da […]

Devamını Oku

Müzikle ilgilenen herkesin yakından tanıdığı, tuşlarına basıldığında bir düzenekle harekete geçen çekiçlerin tellere vurmasıyla çalışan, tuşlu ve telli bir çalgıdır.Çıkan sesin gürlüğü, tuşların basışına göre değişir. Kuvvetli basıldığında kuvvetli, hafif basıldığında ise hafif ses elde edilir. Çalgının bu özelliği, kendinden önceki iki önemli klavyeli çalgı olan klavsen ve org’ta yoktur. Çalgının adı, bu özelliği vurgulamak […]

Devamını Oku