1995 yılında Fethiye/Muğla’da doğmuştur. İlköğretim ve ortaöğretim eğitimini Fethiye Merkez Atatürk İlköğretim Okulu’nda tamamlamıştır. 2009 yılında Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü’nde eğitim almaya hak kazanmıştır. Bölümde okuduğu yıllar içerisinde keman derslerini Sibel Çelik, piyano derslerini Tülay Türkmen ile yürütmüştür. Melih Selen, Erhan Bozkurt, Halim Türkmen gibi çeşitli öğretmenlerle çalışmıştır. 2013 yılında Gazi Üniversite Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Bölümü’nde eğitim almaya başlamıştır. Bölümde keman derslerini Prof. Mehlika Dündar, piyano derslerini Prof. Dr. Belir Tecimer ile yürütmüştür. Prof. Ülkü Özgür ve Yrd. Dç. Dr. Selçuk Bilgin’den işitme ve armoni dersleri almıştır. Prof. Nezihe Şentürk ile Okul Öncesi Müzik Eğitimi üzerine çalışmalar yapmıştır. 2013 yılında H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı Öğrt. Gör. Çiğdem Aytepe ve Öğrt. Gör. Dr. Atilla Çağdaş Değer yönetimindeki ‘’Kızlar Korosu ve Muammer Sun Korosu’nda’’ yer almıştır. Zeynep Melis Milli, Senem Özyoğurtçu ve Onur Erol eğitmenliğindeki ’’ Orff Schulwerk’’ seminerlerine katılarak eğitim almıştır. 2018 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Bilim Dalı’nda lisansüstü eğitimine başlamıştır ve halen devam etmektedir.