1977 yılında Ankara’da doğdu. İlkokulda konservatuvar okumak istediğine karar verdi. Bu yolda ilk piyano eğitimini müzik eğitimcisi ve müzik yazarı Ahmet Say’dan aldı. İlkokuldan sonra H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı’nın piyano bölümünü kazanarak Prof. Nimet Karatekin ile çalışmaya başladı. Okul döneminde kardeşi Ferda Öktem ile viyola-piyano ikili çalışmaları oldu. Çeşitli yerlerde konserler verdi.

Okul yılları bitmeden başladığı piyano eğitmenliğine halen devam ediyor. Kreşler, özel eğitim kurumları ve özel derslerde 4 yaştan başlayarak yetişkinlere kadar geniş bir yelpazede piyano eğitimi veriyor.