Esin Karaözbek

Esin Karaözbek     1988’de Tekirdağ’da doğdu. Müziğe olan ilgisi çocuk yaşta başladı. İlk ve orta öğretimini tamamladıktan sonra 2002 yılında Lüleburgaz Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni 1.likle kazandı. Lise yıllarında solo, orkestra, koro ve kuartet konserlerinin yanı sıra, çeşitli açılış törenleri ve resmi kutlamalarda oda müziği orkestrasında yer aldı.

     2006 yılında mezun olup, aynı yıl Uludağ Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü’nü kazandı. 2006-2007 döneminde Bursa Nilüfer Oda Orkestrası ile çalışmalarını sürdürdükten sonra 2007-2008 eğitim yılında öğrenci değişim programı sınavını kazanarak, Macaristan Szeged Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü’nde 1 yıl eğitim gördü. Burada Kodaly Zoltan öğretim yöntemleri dersleri, koro ve solo konserlerin yanı sıra Szeged Üniversitesi Öğrenci Senfoni Orkestrası ile çalışmalar ve konserlerde görev aldı. ABD Southern Methodist Üniversitesi’nde keman eğitmenliği yapan Macar Prof. Vasile Beluska ile masterclass, Szeged Üniversitesi’nde öğretim üyesi ve devlet sanatçısı olan piyanist Prof. Dr. Maczelka Noemi ile piyano, keman sanatçısı Doç. Dr. Dobos Marta ve Nora Siklosi  ile  keman çalışmalarını sürdürdü.

     Uludağ Üniversitesi’nde Öğr. Gör. Beyazıt Akhundov ile keman derslerine devam etti. 2010 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı 18. EAS ( European Association for Music in Schools ) Kongresi Öğrenci Forumu üyesi olup, program bünyesinde Türkiye temsilciliği yaptı.  2010 yılında Uludağ Üniversitesi’nde lisans programını tamamlayıp, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’nı kazandı ve burada Prof .Dr. Uğur Alpagut ile keman çalışmalarına devam etti. 2011 yılında çalışmaya başladığı Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel bir kursta keman öğretmenliği yaptı. Halen tez ve çalışmalarını sürdürürken, TC MEB Hayal Sahnesi Sanat Kursu’nda meslek hayatına devam etmektedir.